Wójt Gminy Malanów ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie rozwoju sportu kwalifikowanego w roku 2010.

Pełna treść ogłoszenia dostępna w pliku poniżej.