Obwieszczenie Wójta Gminy Malanów nr RGK/OS/7624-6/10/PO z dnia 22.04.2010r.