Zarządzenie Nr 269/Z/2009 Wójta Gminy Malanów z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie przekazania informacji o zmianach w planach finansowych jednostek