Zarządzenie Nr 258/Z/2009 Wójta Gminy Malanów z dnia 26 listopada 2009 r. w spawie zmiany Zraządzenia Nr 253/Z/2009 z dnia 12.11.2009 r. w sprawie przyjęcia i przedłożenia projektu budżetu gminy Malanów na rok 2010 wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego