Obwieszczenie Wójta Gminy Malanów nr RGK/OS/7624-7/10/SGII z dn. 30.11.2010r.