Uchwała Nr VI/43/2011 Rady Gminy Malanów z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania Ośrodka Sportu i Rekreacji