Obwieszczenie Wójta Gminy Malanów RIR.6733.7.2011.KJ  z dnia 06.09.2011 r. o wydaniu końcowej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego