Obwieszczenie Wójta Gminy Malanów RIR.6733.8.2011.KJ z dnia 14.09.2011 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego