Zarządzenie nr 235/Z/2009 Wójta Gminy Malanów z dnia 17 sierpnia 2009 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gminnego Przedszkola w Malanowie.