Zarządzenie nr 237/Z/2009 Wójta Gminy Malanów z dnia 26 sierpnia 2009 roku w sprawie przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budzetu gminy za I półrocze 2009 roku.