Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Malanów

Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


Menu podmiotowe
    Informacje o gminie (0)
        Informacje podstawowe (5)
        Budżet Gminy (38)
        Strategia Rozwoju (1)
        Statut (3)
        Herb Gminy (1)
    Władze i Urząd Gminy (0)
        Wójt Gminy (1)
        Z-ca wójta (1)
        Sekretarz Gminy (1)
        Skarbnik Gminy (1)
        Rada Gminy (15)
    Sołectwa (0)
        Bibianna (1)
        Celestyny (1)
        Czachulec Stary (1)
        Dziadowice (1)
        Dziadowice - Folwark (1)
        Feliksów (1)
        Grąbków (1)
        Kotwasice (1)
        Malanów (1)
        Miłaczew (1)
        Miłaczew Kolonia (1)
        Miłaczewek (1)
        Poroże (1)
        Rachowa (1)
        Skarżyn - Kolonia (1)
        Targówka (1)
        Żdżenice (1)
    Jednostki podległe (0)
        Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna (0)
            Dane teleadresowe (1)
            Podstawy funkcjonowania (1)
            Budżet (0)
                2017 (8)
                2018 (2)
            Komunikaty (0)
            Sprawozdania (0)
            Oświadczenia (0)
        Centrum Usług Wspólnych w Malanowie (0)
            Dane teleadresowe (1)
            Podstawy funkcjonowania (1)
            Ochrona danych osobowych (0)
                Inspektor Ochrony Danych (1)
                Klauzula informacyjna RODO (1)
            Budżet (0)
                2018 (1)
                2017 (1)
            Sprawozdania finansowe (0)
                2018 (0)
                2017 (1)
            Komunikaty (6)
            Pomoc publiczna (5)
        Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (0)
            Obowiązek informacyjny - RODO (2)
            Dane teleadresowe (1)
            Podstawy funkcjonowania (18)
            Budżet (0)
                2017 (1)
                2016 (1)
                2015 (1)
                2014 (1)
                2013 (1)
                2012 (1)
                2011 (1)
            Komunikaty (24)
            Sprawozdania (0)
                2017 (5)
                2016 (10)
                2015 (9)
                2014 (8)
                2013 (6)
                2012 (5)
            Sposób przyjmowania i załatwiania spraw (1)
            Konkursy i nabory (14)
        Ośrodek Sportu i Rekreacji (0)
            Dane teleadresowe (1)
            Ochrona Danych Osobowych (0)
                Inspektor Ochrony Danych (1)
                Klauzula informacyjna RODO (1)
            Podstawy funkcjonowania (1)
            Budżet (0)
                2011 (1)
                2012 (1)
                2013 (10)
                2014 (12)
                2015 (9)
                2016 (9)
                2017 (8)
                2018 (3)
            Komunikaty (1)
            Sprawozdania z działalności (0)
                2011 (1)
                2012 (1)
                2013 (1)
                2014 (1)
                2015 (0)
                2016 (0)
                2017 (0)
            Sprawozdania finansowe (0)
                2017 (1)
        Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej (0)
            Dane teleadresowe (1)
            Podstawy funkcjonowania (1)
            Budżet (0)
                2013 (0)
                2012 (0)
                2011 (0)
            Komunikaty (3)
        Przedszkole w Malanowie (0)
            Dane teleadresowe (1)
            Podstawy funkcjonowania (1)
            Budżet (0)
                2018 (1)
                2017 (1)
                2016 (0)
                2015 (1)
                2014 (1)
                2013 (1)
                2012 (1)
                2011 (1)
            Sprawozdania finansowe (0)
                2018 (0)
                2017 (1)
            Komunikaty (2)
        Szkoła Podstawowa w Dziadowicach (0)
            Dane teleadresowe (1)
            Podstawy funkcjonowania (3)
            Budżet (0)
                2018 (1)
                2017 (1)
                2016 (0)
                2015 (1)
                2014 (1)
                2013 (0)
                2012 (1)
                2011 (1)
            Sprawozdania finansowe (0)
                2018 (0)
                2017 (1)
            Komunikaty (4)
        Szkoła Podstawowa w Kotwasicach (0)
            Dane teleadresowe (1)
            Podstawy funkcjonowania (1)
            Budżet (0)
                2018 (1)
                2017 (1)
                2016 (0)
                2015 (1)
                2014 (1)
                2013 (0)
                2012 (1)
                2011 (1)
            Sprawozdania finansowe (0)
                2018 (0)
                2017 (1)
            Komunikaty (3)
        Szkoła Podstawowa w Malanowie (0)
            Dane teleadresowe (1)
            Podstawy funkcjonowania (4)
            Komunikaty (1)
            Budżet (0)
                2014 (4)
                2011 (3)
                2012 (9)
                2013 (3)
                2015 (8)
                2016 (2)
                2018 (1)
            Oświadczenie majątkowe (1)
            Raporty, protokoły kontroli (3)
        Szkoła Podstawowa w Miłaczewie (0)
            Dane teleadresowe (1)
            Podstawy funkcjonowania (1)
            Budżet (0)
                2018 (1)
                2017 (1)
                2016 (0)
                2015 (1)
                2014 (1)
                2013 (1)
                2012 (1)
                2011 (1)
            Sprawozdania finansowe (0)
                2018 (0)
                2017 (1)
            Komunikaty (7)
        Środowiskowy Dom Samopomocy (4)
            Dane teleadresowe (2)
            Podstawy funkcjonowania (3)
            Budżet (0)
                2013 (0)
                2012 (0)
                2011 (0)
            Komunikaty (1)
    Informacje o BIP-ie (0)
        Podstawy prawne Biuletynu (1)
        Instrukcja obsługi Biuletynu (2)
        Informacje niejawne (2)

Menu tematyczne
    Ochrona Danych Osobowych (1)
    Aktualności (0)
        2018 (15)
        2017 (14)
        2016 (7)
        2015 (11)
        2014 (12)
        2013 (7)
        2012 (7)
        2011 (4)
        2010 (2)
        2009 (3)
        2008 (2)
        2007 (3)
        2006 (0)
        2005 (1)
        2004 (0)
        2003 (0)
        2002 (0)
    Komunikaty (0)
        2018 (60)
        2017 (66)
        2016 (56)
        2015 (69)
        2014 (47)
        2013 (29)
            Wykaz osób, którym przyznano lokale mieszkalne lub socjalne (0)
            Wykaz wydatków na ogłoszenia płatne w prasie i TV (0)
                I kwartał (1)
                II kwartał (1)
                III kwartał (1)
                IV kwartał (0)
            Wykaz fundacji i stowarzyszeń , które otrzymały pomoc finansową (1)
            Stan zatrudnienia na stanowiskach urzędniczych i kierowniczych (0)
                I kwartał (1)
                II kwartał (1)
                III kwartał (1)
                IV kwartał (0)
        2012 (48)
            Wykaz osób, którym przyznano lokale mieszkalne lub socjalne (0)
            Wykaz wydatków na ogłoszenia płatne w prasie i TV (0)
                I kwartał (0)
                II kwartał (0)
                III kwartał (0)
                IV kwartał (0)
            Wykaz fundacji i stowarzyszeń , które otrzymały pomoc finansową (0)
            Stan zatrudnienia na stanowiskach urzędniczych i kierowniczych (0)
                I kwartał (0)
                II kwartał (0)
                III kwartał (0)
                IV kwartał (0)
        2011 (53)
        2010 (51)
        2009 (18)
        2008 (8)
        2007 (16)
        2006 (1)
        2005 (0)
        2004 (0)
        2003 (0)
        2002 (0)
    Ochrona środowiska (0)
        Gospodarka Odpadami (1)
            Roczna analiza stanu gospodarki odpadami (1)
        REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD W (2)
        Decyzje środowiskowe (19)
        Udostępnianie informacji o środowisku (13)
        Decyzje na wycinkę drzew i krzewów (0)
            Rejestr Decyzji (1)
                2013 (1)
        Program Ochrony Środowiska (1)
        Wnioski do pobrania (7)
        Publicznie Dostępny Wykaz Danych (3)
    Oświadczenia (0)
        2018 (8)
        2017 (8)
        2016 (8)
        2015 (9)
        2014 (11)
        2013 (8)
        2012 (8)
        2011 (14)
    Planowanie Przestrzenne (0)
    Podatki (0)
        2018 (0)
            Uchwały (3)
            Wzory formularzy podatkowych (3)
        2017 (0)
            Uchwały (5)
            Wzory formularzy podatkowych (3)
        2016 (0)
            Uchwały (5)
            Wzory formularzy podatkowych (3)
        2015 (0)
            Uchwały (3)
            Wzory formularzy podatkowych (3)
            Wykaz podmiotów gospodarczych i osób fizycznych, którym umorzono podatek (0)
        2014 (0)
            Uchwały (7)
            Wzory formularzy podatkowych (3)
            Wykaz podmiotów gospodarczych i osób fizycznych, którym umorzono podatek (0)
        2013 (0)
            Uchwały (4)
            Wzory formularzy podatkowych (3)
            Wykaz podmiotów gospodarczych i osób fizycznych, którym umorzono podatek (0)
        2012 (0)
            Uchwały (5)
            Wzory formularzy podatkowych (3)
            Wykaz podmiotów gospodarczych i osób fizycznych, którym umorzono podatek (0)
        2011 (0)
            Uchwały (4)
            Wzory formularzy podatkowych (0)
            Wykaz podmiotów gospodarczych i osób fizycznych, którym umorzono podatek (0)
    Procedury (0)
        2017 (1)
        2013 (0)
        2012 (1)
        2011 (0)
        2010 (0)
        2009 (0)
        2008 (0)
        2007 (0)
        2006 (0)
        2005 (0)
        2004 (0)
        2003 (0)
        2002 (0)
    Sprawozdania (0)
        2018 (16)
        2017 (26)
        2016 (26)
        2015 (27)
        2014 (31)
        2013 (27)
        2012 (23)
        2011 (26)
        2010 (14)
        2009 (9)
        2008 (9)
        2007 (4)
        2006 (3)
        2005 (1)
        2004 (2)
        2003 (0)
        2002 (0)
    Uchwały (0)
        2018 (65)
        2017 (81)
        2016 (68)
        2015 (81)
        2014 (73)
        2013 (64)
        2012 (65)
        2011 (90)
        2010 (88)
        2009 (68)
        2008 (76)
        2007 (58)
        2006 (70)
        2005 (36)
        2004 (64)
        2003 (36)
        2002 (41)
    Zamówienia publiczne (1)
        2018 (25)
        2017 (20)
        2016 (11)
        2015 (10)
        2014 (10)
        2013 (19)
        2012 (3)
        2011 (2)
        2010 (2)
        2009 (2)
        2008 (1)
        2007 (2)
        2006 (5)
        2005 (0)
        2004 (0)
        Ponizej równowartości 14 000 euro (2)
        Dialog techniczny (2)
    Zarządzenia (0)
        2018 (65)
        2017 (68)
        2016 (45)
        2015 (74)
        2014 (61)
        2013 (54)
        2012 (40)
        2011 (71)
        2010 (101)
        2009 (90)
        2008 (62)
        2007 (77)
        2006 (3)
        2005 (0)
        2004 (0)
        2003 (0)
        2002 (0)
    Wybory (2)
        2018 (31)
        2016 (0)
            Wybory uzupełniające do Rady Gminy (22)
        2015 (0)
            Referendum ogólnokrajowe (13)
            Wybory do Sejmu RP i Senatu RP (20)
    Petycje (0)
        2018 (2)
        2017 (3)
        2016 (2)
        2015 (0)
    Zgromadzenia, imprezy masowe (0)
        Zgromadzenia (3)
        Imprezy masowe (0)
    Konsultacje społeczne (0)
        2018 (0)
            Konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Malanów w sprawie projektów uchwał (1)
            Wyniki konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Malanów w sprawie projektu uchwał (1)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij