Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Malanów

Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


Menu podmiotowe
    Informacje o gminie (0)
        Informacje podstawowe (5)
        Budżet Gminy (65)
        Statut (4)
        Herb Gminy (1)
    Władze i Urząd Gminy (0)
        Wójt Gminy (1)
        Sekretarz Gminy (1)
        Skarbnik Gminy (1)
        Rada Gminy (15)
            VII kadencja 2014 - 2018 (1)
            VIII kadencja 2018-2023 (1)
    Sołectwa (0)
        Bibianna (1)
        Celestyny (1)
        Czachulec Stary (1)
        Dziadowice (1)
        Dziadowice-Folwark (1)
        Feliksów (1)
        Grąbków (1)
        Kotwasice (1)
        Malanów (1)
        Miłaczew (1)
        Miłaczew Kolonia (1)
        Miłaczewek (1)
        Poroże (1)
        Rachowa (1)
        Skarżyn-Kolonia (1)
        Targówka (1)
        Żdżenice (1)
    Jednostki podległe (0)
        Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna (0)
            Dane teleadresowe (1)
            Podstawy funkcjonowania (2)
            Budżet (0)
                2017 (8)
                2018 (10)
                2019 (12)
                2020 (9)
                2021 (4)
                2022 (6)
                2023 (1)
            Komunikaty (0)
            Sprawozdania (2)
                2020 (3)
                2021 (3)
            Oświadczenia (6)
            Ochrona danych osobowych (2)
            Petycje (0)
                2019 (2)
            Deklaracja dostępności (0)
        Centrum Usług Wspólnych w Malanowie (0)
            Dane teleadresowe (1)
            Podstawy funkcjonowania (1)
            Ochrona danych osobowych (0)
                Inspektor Ochrony Danych (1)
                Klauzula informacyjna RODO (1)
            Budżet (0)
                2023 (1)
                2022 (1)
                2021 (1)
                2020 (1)
                2019 (1)
                2018 (1)
                2017 (1)
            Sprawozdania finansowe (0)
                2021 (1)
                2020 (1)
                2019 (1)
                2018 (1)
                2017 (1)
            Deklaracja dostępności (1)
            Komunikaty (19)
            Pomoc publiczna (10)
        Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (0)
            Obowiązek informacyjny - RODO (2)
            Dane teleadresowe (1)
            Podstawy funkcjonowania (19)
            Budżet (0)
                2017 (1)
                2016 (1)
                2015 (1)
                2014 (1)
                2013 (1)
                2012 (1)
                2011 (1)
            Komunikaty (26)
            Sprawozdania (0)
                2021 (6)
                2020 (6)
                2019 (7)
                2018 (4)
                2017 (5)
                2016 (10)
                2015 (9)
                2014 (9)
                2013 (6)
                2012 (5)
                2022 (4)
            Sposób przyjmowania i załatwiania spraw (1)
            Konkursy i nabory (0)
            Petycje (0)
                2019 (1)
        Ośrodek Sportu i Rekreacji (0)
            Dane teleadresowe (1)
            Ochrona Danych Osobowych (0)
                Inspektor Ochrony Danych (1)
                Klauzula informacyjna RODO (1)
            Podstawy funkcjonowania (1)
            Budżet (0)
                2011 (1)
                2012 (1)
                2013 (10)
                2014 (12)
                2015 (9)
                2016 (9)
                2017 (8)
                2018 (10)
                2019 (5)
            Komunikaty (0)
            Sprawozdania z działalności (0)
                2011 (0)
                2012 (0)
                2013 (0)
                2014 (0)
            Sprawozdania finansowe (0)
                2017 (1)
                2018 (6)
                2019 (5)
                2020 (4)
                2021 (4)
            Petycje (0)
                2019 (1)
        Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej (0)
            Dane teleadresowe (1)
            Podstawy funkcjonowania (1)
            Budżet (0)
                2019 (0)
                    Sprawozdania finansowe (0)
                2018 (0)
                    Sprawozdania finansowe (4)
                2017 (0)
            Komunikaty (5)
            Petycje (1)
        Przedszkole w Malanowie (0)
            Dane teleadresowe (1)
            Podstawy funkcjonowania (1)
            Budżet (0)
                2019 (1)
                2018 (1)
                2017 (1)
                2016 (0)
                2015 (1)
                2014 (1)
                2013 (1)
                2012 (1)
                2011 (1)
                2023 (1)
            Sprawozdania finansowe (0)
                2021 (1)
                2020 (1)
                2019 (1)
                2018 (1)
                2017 (1)
            Komunikaty (2)
            Ochrona danych osobowych (0)
                Inspektor Ochrony Danych (1)
        Szkoła Podstawowa w Dziadowicach (0)
            Dane teleadresowe (1)
            Podstawy funkcjonowania (3)
            Budżet (0)
                2019 (1)
                2018 (1)
                2017 (1)
                2016 (0)
                2015 (1)
                2014 (1)
                2013 (0)
                2012 (1)
                2011 (1)
            Sprawozdania finansowe (0)
                2021 (1)
                2020 (1)
                2019 (1)
                2018 (1)
                2017 (1)
            Komunikaty (4)
            Ochrona Danych Osobowych (0)
                Inspektor Ochrony Danych (1)
        Szkoła Podstawowa w Malanowie (0)
            Dane teleadresowe (1)
            Podstawy funkcjonowania (5)
                2021 (1)
            Komunikaty (1)
            Budżet (0)
                2014 (4)
                2011 (3)
                2012 (9)
                2013 (3)
                2015 (8)
                2016 (2)
                2018 (5)
                2019 (4)
                2021 (2)
                2020 (5)
                2022 (14)
                2023 (1)
            Oświadczenie majątkowe (1)
                2021 (0)
            Raporty, protokoły kontroli (3)
            Sprawozdania finansowe (0)
                2019 (3)
                2020 (3)
                2021 (4)
        Szkoła Podstawowa w Miłaczewie (0)
            Dane teleadresowe (1)
            Podstawy funkcjonowania (1)
            Budżet (0)
                2019 (1)
                2018 (1)
                2017 (1)
                2016 (0)
                2015 (1)
                2014 (1)
                2013 (1)
                2012 (1)
                2011 (1)
            Sprawozdania finansowe (0)
                2021 (1)
                2020 (1)
                2019 (1)
                2018 (1)
                2017 (1)
            Komunikaty (7)
            Ochrona Danych Osobowych (0)
                Inspektor Ochrony Danych (1)
        Środowiskowy Dom Samopomocy (12)
            Dane teleadresowe (3)
            Podstawy funkcjonowania (3)
            Budżet (1)
                2013 (0)
                2012 (0)
                2011 (0)
            Komunikaty (4)
    Informacje o BIP-ie (0)
        Podstawy prawne Biuletynu (1)
        Instrukcja obsługi Biuletynu (2)
        Informacje niejawne (2)

Menu tematyczne
    Aktualności (0)
        2023 (1)
        2022 (12)
        2021 (12)
        2020 (17)
        2019 (15)
        2018 (22)
        2017 (14)
        2016 (7)
        2015 (11)
        2014 (12)
        2013 (7)
        2012 (7)
        2011 (4)
        2010 (2)
        2009 (2)
        2008 (1)
        2007 (1)
        2006 (0)
        2005 (1)
        2004 (0)
        2003 (0)
        2002 (0)
    Cyberbezpieczeństwo (1)
    Dostępność (4)
    Interpelacje i zapytania radnych (0)
        2020 (0)
        2019 (8)
        2018 (2)
    Komunikaty (0)
        2023 (13)
        2022 (91)
        2021 (137)
        2020 (62)
        2019 (49)
        2018 (64)
        2017 (62)
        2016 (54)
        2015 (66)
        2014 (47)
        2013 (27)
            Wykaz osób, którym przyznano lokale mieszkalne lub socjalne (0)
            Wykaz wydatków na ogłoszenia płatne w prasie i TV (0)
                I kwartał (1)
                II kwartał (1)
                III kwartał (1)
                IV kwartał (0)
            Wykaz fundacji i stowarzyszeń , które otrzymały pomoc finansową (1)
            Stan zatrudnienia na stanowiskach urzędniczych i kierowniczych (0)
                I kwartał (1)
                II kwartał (1)
                III kwartał (1)
                IV kwartał (0)
        2012 (47)
            Wykaz osób, którym przyznano lokale mieszkalne lub socjalne (0)
            Wykaz wydatków na ogłoszenia płatne w prasie i TV (0)
                I kwartał (0)
                II kwartał (0)
                III kwartał (0)
                IV kwartał (0)
            Wykaz fundacji i stowarzyszeń , które otrzymały pomoc finansową (0)
            Stan zatrudnienia na stanowiskach urzędniczych i kierowniczych (0)
                I kwartał (0)
                II kwartał (0)
                III kwartał (0)
                IV kwartał (0)
        2011 (45)
        2010 (51)
        2009 (15)
        2008 (5)
        2007 (11)
        2006 (1)
        2005 (0)
        2004 (0)
        2003 (0)
        2002 (0)
    Konsultacje społeczne (0)
        2018 (0)
            Konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Malanów w sprawie projektów uchwał (1)
            Wyniki konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Malanów w sprawie projektu uchwał (1)
        2021 (1)
        2022 (3)
    Ochrona Danych Osobowych (1)
    Ochrona środowiska (0)
        Gospodarka Odpadami (6)
        REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD W (3)
        Decyzje środowiskowe (1)
        Publicznie Dostępny Wykaz Danych (1)
        Programy i plany (2)
    Oświadczenia (0)
        2022 (7)
        2021 (7)
        2020 (7)
        2019 (8)
        2018 (8)
        2017 (8)
    Petycje (0)
        2022 (10)
        2021 (7)
        2020 (8)
        2019 (7)
        2018 (2)
        2017 (3)
        2016 (2)
        2015 (0)
    Planowanie Przestrzenne (1)
    Podatki (0)
        2023 (0)
            Uchwały (3)
            Wzory formularzy podatkowych (4)
        2022 (0)
            Uchwały (3)
            Wzory formularzy podatkowych (4)
        2021 (0)
            Uchwały (4)
            Wzory formularzy podatkowych (4)
        2020 (0)
            Uchwały (3)
            Wzory formularzy podatkowych (4)
        2019 (0)
            Uchwały (4)
            Wzory formularzy podatkowych (3)
        2018 (0)
            Uchwały (3)
            Wzory formularzy podatkowych (3)
        2017 (0)
            Uchwały (5)
            Wzory formularzy podatkowych (3)
        2016 (0)
            Uchwały (5)
            Wzory formularzy podatkowych (3)
        2015 (0)
            Uchwały (3)
            Wzory formularzy podatkowych (3)
            Wykaz podmiotów gospodarczych i osób fizycznych, którym umorzono podatek (0)
        2014 (0)
            Uchwały (7)
            Wzory formularzy podatkowych (3)
            Wykaz podmiotów gospodarczych i osób fizycznych, którym umorzono podatek (0)
        2013 (0)
            Uchwały (4)
            Wzory formularzy podatkowych (3)
            Wykaz podmiotów gospodarczych i osób fizycznych, którym umorzono podatek (0)
        2012 (0)
            Uchwały (5)
            Wzory formularzy podatkowych (3)
            Wykaz podmiotów gospodarczych i osób fizycznych, którym umorzono podatek (0)
        2011 (0)
            Uchwały (4)
            Wzory formularzy podatkowych (0)
            Wykaz podmiotów gospodarczych i osób fizycznych, którym umorzono podatek (0)
    Sprawozdania (0)
        2022 (17)
        2021 (27)
        2020 (27)
        2019 (27)
        2018 (27)
        2017 (26)
        2016 (26)
        2015 (27)
        2014 (31)
        2013 (27)
        2012 (23)
        2011 (26)
        2010 (14)
        2009 (9)
        2008 (9)
        2007 (4)
        2006 (3)
        2005 (1)
        2004 (2)
        2003 (0)
        2002 (0)
        Urząd Gminy (16)
    Uchwały (0)
        2023 (5)
        2022 (68)
        2021 (73)
        2020 (73)
        2019 (74)
        2018 (87)
        2017 (81)
        2016 (68)
        2015 (81)
        2014 (73)
        2013 (64)
        2012 (65)
        2011 (90)
        2010 (88)
        2009 (68)
        2008 (76)
        2007 (58)
        2006 (70)
        2005 (36)
        2004 (64)
        2003 (36)
        2002 (41)
    Wybory (2)
        2020 (0)
            Wybory Prezydenta RP- ponowne głosowanie w dniu 12 lipca 2020 (3)
            Wybory Prezydenta RP 28 czerwca 2020 (12)
            Wybory Prezydenta RP 10 maja 2020 (10)
        2019 (18)
            Wybory do Sejmu i Senatu zarządzone na dzień 13 października 2019 (16)
        2018 (34)
        2016 (0)
            Wybory uzupełniające do Rady Gminy (22)
        2015 (0)
            Referendum ogólnokrajowe (13)
            Wybory do Sejmu RP i Senatu RP (20)
    Zamówienia publiczne (5)
        2023 (1)
            Plan postępowań o udzielenie zamówień (1)
            Zamówienia poniżej 130 000,00 zł (1)
        2022 (0)
            Zamówienia publiczne (10)
                Zamówienia powyżej 130 000 zł netto (14)
                Zamówienia poniżej 130 000,00 zł netto (13)
                    Zamówienia z wolnej ręki (0)
                Zamówienia z wolnej ręki (1)
        2021 (17)
            Zapytania ofertowe (6)
            Plan postępowań (4)
        2020 (33)
        2019 (37)
        2018 (28)
        2017 (20)
        2016 (11)
        2015 (10)
        2014 (10)
        2013 (19)
        2012 (3)
        2011 (2)
        2010 (2)
        2009 (2)
        2008 (1)
        2007 (2)
        2006 (5)
        2005 (0)
        2004 (0)
        Ponizej równowartości 14 000 euro (2)
        Dialog techniczny (2)
        Zapytania ofertowe (1)
        Zapytanie cenowe (1)
        Rozeznanie cenowe (1)
    Zarządzenia (0)
        2023 (4)
        2022 (59)
        2021 (54)
        2020 (69)
        2019 (58)
        2018 (72)
        2017 (68)
        2016 (45)
        2015 (74)
        2014 (61)
        2013 (54)
        2012 (40)
        2011 (71)
        2010 (101)
        2009 (90)
        2008 (62)
        2007 (77)
        2006 (3)
        2005 (0)
        2004 (0)
        2003 (0)
        2002 (0)
    Zgromadzenia, imprezy masowe (0)
        Zgromadzenia (3)
        Imprezy masowe (0)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij