Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Malanów

Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


Menu podmiotowe
    Informacje o gminie (0)
        Informacje podstawowe (4)
        Budżet Gminy (35)
        Strategia Rozwoju (1)
        Statut (1)
        Herb Gminy (1)
    Władze i Urząd Gminy (0)
        Wójt Gminy (1)
        Z-ca wójta (1)
        Sekretarz Gminy (1)
        Skarbnik Gminy (1)
        Rada Gminy (15)
    Sołectwa (0)
        Bibianna (1)
        Celestyny (1)
        Czachulec Stary (1)
        Dziadowice (1)
        Dziadowice - Folwark (1)
        Feliksów (1)
        Grąbków (1)
        Kotwasice (1)
        Malanów (1)
        Miłaczew (1)
        Miłaczew Kolonia (1)
        Miłaczewek (1)
        Poroże (1)
        Rachowa (1)
        Skarżyn - Kolonia (1)
        Targówka (1)
        Żdżenice (1)
    Jednostki podległe (0)
        Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna (0)
            Dane teleadresowe (1)
            Podstawy funkcjonowania (1)
            Budżet (0)
                2017 (2)
            Komunikaty (0)
            Sprawozdania (0)
            Oświadczenia (0)
        Centrum Usług Wspólnych w Malanowie (0)
            Dane teleadresowe (1)
            Podstawy funkcjonowania (1)
            Budżet (0)
                2017 (1)
            Komunikaty (1)
            Pomoc publiczna (4)
        Gimnazjum w Malanowie (0)
            Informacje podstawowe (1)
            Podstawy funkcjonowania (1)
                Statut Gimnazjum im. Jana Pawła II w Malanowie - 1.09.2016 (1)
                Statut Gimnazjum im. Jana Pawła II w Malanowie - 1 września 2015 (1)
                Statut Gimnazjum im. Jana Pawła II w Malanowie - 19 maja 2015 (1)
                Uchwała Nr VI/18/2015 Rady Gminy Malanów z dnia 9 lutego 2015 w sprawie nadania imienia Gimnazjum w Malanowie (1)
                Statut Gimnazjum w Malanowie - 1 wzreśnia 2014 (1)
                Statut Gimnazjum w Malanowie - 2 kwietnia 2014 (1)
                Statut Gimnazjum w Malanowie - 17 września 2013 (1)
                Uchwała Nr IX/64/2003 Rady Gminy w Malanowie z dnia 27 sierpnia 2003r. w sprawie zmiany uchwały nr V/33/99 w sprawie założenia Publicznego Gimnazjum w Malanowie (1)
                Uchwała Nr V/33/99 Rady Gminy w Malanowie z dnia 9 marca 1999w sprawie założenia publicznego Gimnazjum w Malanowie (1)
            Dyrekcja (0)
                2016/2017 (1)
                2015/2016 (1)
                2014/2015 (1)
                2013/2014 (1)
            Rada Pedagogiczna (0)
                2016/2017 (1)
                2015/2016 (1)
                2014/2015 (1)
                2013/2014 (1)
            Administracja i obsługa (0)
                2016/2017 (1)
                2015/2016 (1)
                2014/2015 (1)
                2013/2014 (1)
            Organy szkoły (0)
                Dyrekcja (1)
                Rada Pedagogiczna (1)
                Rada Rodziców (0)
                    2016/2017 (1)
                    2015/2016 (1)
                    2014/2015 (1)
                    2013/2014 (1)
                Samorząd Uczniowski (0)
                    2016/2017 (1)
                    2015/2016 (1)
                    2014/2015 (1)
                    2013/2014 (1)
            Uczniowie i klasy (0)
                2016/2017 (1)
                2015/2016 (1)
                2014/2015 (1)
                2013/2014 (1)
            Godziny pracy (1)
            Szkolne Programy i Zestawy (0)
                2016/2017 (0)
                    Koncepcja Pracy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Malanowie (1)
                    Program Wychowawczy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Malanowie 2016/2017 (1)
                    Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum im. Jana Pawła II w Malanowie (1)
                    Projekt zmian dydaktyczno-wychowawczych w pracy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Malanowie (1)
                    Zestaw podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych (1)
                    Szkolny Zestaw Programów nauczania w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Malanowie (1)
                2015/2016 (0)
                    Program Wychowawczy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Malanowie 2015/2016 (1)
                    Szkolny Program Profilaktyki rok szkolny 2015/2016 Gimnazjum im. Jana Pawła II w Malanowie (1)
                    Koncepcja Pracy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Malanowie (1)
                    Projekt zmian dydaktyczno - wychowawczych w pracy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Malanowie w zakresie podniesienia wyników egzaminacyjnych w roku szkolnym 2015/2016 (1)
                    Zestaw podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Malanowie rok szkolny 2015/2016 (1)
                    Szkolny zestaw programów nauczania w roku szkolnym 2015/2016 Gimnazjum im. Jana Pawła II w Malanowie (1)
                2014/2015 (0)
                    Program Wychowawczy Gimnazjum w Malanowie rok szkolny 2014/2015 (1)
                    Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum w Malanowie - 2014/2015 (1)
                    Koncepcja Pracy Gimnazjum w Malanowie - 2014/2015 (1)
                    Zestaw podręczników obowiązujących w Gimnazjum w Malanowie rok szkolny 2014/2015 (1)
                2013/2014 (0)
                    Program Wychowawczy Gimnazjum w Malanowie - 2013/2014 (1)
                    Szkolny Program Profilaktyki rok szkolny 2013/2014 Gimnazjum w Malanowie (1)
                    Koncepcja Pracy Gimnazjum w Malanowie - 2013/2014 (1)
                    Szkolny Zestaw Programów Nauczania w Gimnazjum w Malanowie - 2013/2014 (1)
            Dokumenty Szkoły (0)
                Regulamin wycieczek i innych imprez krajoznawczo - turystycznych (1)
                Zasady Rekrutacji do Gimnazjum im. Jana Pawła II w Malanowie 2016/2017 (1)
                Zasady Rekrutacji do Gimnazjum im. Jana Pawła II w Malanowie 2015/2016 (1)
                Zasady Rekrutacji do Gimnazjum w Malanowie 2014/2015 (1)
                Regulamin naboru uczniów do Gimnazjum w Malanowie 2013/2014 (1)
                Postępowanie w przypadku wcześniejszego zwolnienia ucznia ze szkoły - 14.06. 2013 (1)
            Budżet (0)
                2017 (1)
                2016 (1)
                2015 (1)
                2014 (1)
                2013 (1)
                2012 (1)
                2011 (1)
            Majątek (1)
            Rejestry, ewidencje (1)
            Wzory wniosków i formularzy (0)
                Druki wcześniejszego zwolnienia ucznia ze szkoły (1)
                Deklaracja pobytu ucznia w świetlicy szkolnej oraz oświadczenie o korzystaniu dziecka z dowozów (1)
                Kwestionariusz ucznia (1)
                Zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły (1)
                Zgłoszenie dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły (1)
            Kontrole, sprawozdania (0)
                Raport z ewaluacji caościowej (1)
            Oświadczenia majątkowe (0)
                Krystyna Sobczak - 19.04.2016 (1)
                Krystyna Sobczak - 9.07.2015 (1)
                Krystyna Sobczak - 22.04.2015 (1)
                Krystyna Sobczak - 5.01.2015 (1)
                Prentczyński Sławomir - 30.04.2014 (1)
                Prentczyński Sławomir - 30.04.2013 (1)
            Zapytania ofertowe (0)
                Zapytanie ofertowe - książki i audiobooki (1)
                Zapytanie ofertowe - czytniki e-book (1)
        Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (0)
            Dane teleadresowe (1)
            Podstawy funkcjonowania (17)
            Budżet (0)
                2017 (1)
                2016 (1)
                2015 (1)
                2014 (1)
                2013 (1)
                2012 (1)
                2011 (1)
            Komunikaty (19)
            Sprawozdania (0)
                2017 (4)
                2016 (10)
                2015 (9)
                2014 (8)
                2013 (6)
                2012 (5)
            Sposób przyjmowania i załatwiania spraw (1)
            Konkursy i nabory (10)
        Ośrodek Sportu i Rekreacji (0)
            Dane teleadresowe (1)
            Podstawy funkcjonowania (1)
            Budżet (0)
                2013 (10)
                2012 (1)
                2011 (1)
                2014 (12)
                2015 (9)
            Komunikaty (1)
            Sprawozdania (0)
                2014 (1)
                2013 (1)
                2012 (1)
                2015 (1)
        Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej (0)
            Dane teleadresowe (1)
            Podstawy funkcjonowania (1)
            Budżet (0)
                2013 (0)
                2012 (0)
                2011 (0)
            Komunikaty (3)
        Przedszkole w Malanowie (0)
            Dane teleadresowe (1)
            Podstawy funkcjonowania (1)
            Budżet (0)
                2016 (0)
                2015 (1)
                2014 (1)
                2013 (1)
                2012 (1)
                2011 (1)
            Komunikaty (2)
        Szkoła Podstawowa w Dziadowicach (0)
            Dane teleadresowe (1)
            Podstawy funkcjonowania (3)
            Budżet (0)
                2016 (0)
                2015 (1)
                2014 (1)
                2013 (0)
                2012 (1)
                2011 (1)
            Komunikaty (3)
        Szkoła Podstawowa w Kotwasicach (0)
            Dane teleadresowe (1)
            Podstawy funkcjonowania (0)
            Budżet (0)
                2016 (0)
                2015 (1)
                2014 (1)
                2013 (0)
                2012 (1)
                2011 (1)
            Komunikaty (2)
        Szkoła Podstawowa w Malanowie (0)
            Dane teleadresowe (1)
            Podstawy funkcjonowania (4)
            Komunikaty (1)
            Budżet (0)
                2014 (4)
                2011 (3)
                2012 (9)
                2013 (3)
                2015 (8)
                2016 (2)
            Oświadczenie majątkowe (1)
            Raporty, protokoły kontroli (3)
        Szkoła Podstawowa w Miłaczewie (0)
            Dane teleadresowe (1)
            Podstawy funkcjonowania (1)
            Budżet (0)
                2016 (0)
                2015 (1)
                2014 (1)
                2013 (1)
                2012 (1)
                2011 (1)
            Komunikaty (5)
        Środowiskowy Dom Samopomocy (3)
            Dane teleadresowe (2)
            Podstawy funkcjonowania (3)
            Budżet (0)
                2013 (0)
                2012 (0)
                2011 (0)
            Komunikaty (1)
    Informacje o BIP-ie (0)
        Podstawy prawne Biuletynu (1)
        Instrukcja obsługi Biuletynu (2)
        Informacje niejawne (2)

Menu tematyczne
    Aktualności (0)
        2017 (6)
        2016 (7)
        2015 (11)
        2014 (12)
        2013 (7)
        2012 (7)
        2011 (4)
        2010 (2)
        2009 (3)
        2008 (2)
        2007 (3)
        2006 (0)
        2005 (1)
        2004 (0)
        2003 (0)
        2002 (0)
    Komunikaty (2)
        2017 (37)
        2016 (56)
        2015 (69)
        2014 (47)
        2013 (29)
            Wykaz osób, którym przyznano lokale mieszkalne lub socjalne (0)
            Wykaz wydatków na ogłoszenia płatne w prasie i TV (0)
                I kwartał (1)
                II kwartał (1)
                III kwartał (1)
                IV kwartał (0)
            Wykaz fundacji i stowarzyszeń , które otrzymały pomoc finansową (1)
            Stan zatrudnienia na stanowiskach urzędniczych i kierowniczych (0)
                I kwartał (1)
                II kwartał (1)
                III kwartał (1)
                IV kwartał (0)
        2012 (48)
            Wykaz osób, którym przyznano lokale mieszkalne lub socjalne (0)
            Wykaz wydatków na ogłoszenia płatne w prasie i TV (0)
                I kwartał (0)
                II kwartał (0)
                III kwartał (0)
                IV kwartał (0)
            Wykaz fundacji i stowarzyszeń , które otrzymały pomoc finansową (0)
            Stan zatrudnienia na stanowiskach urzędniczych i kierowniczych (0)
                I kwartał (0)
                II kwartał (0)
                III kwartał (0)
                IV kwartał (0)
        2011 (53)
        2010 (51)
        2009 (18)
        2008 (8)
        2007 (16)
        2006 (1)
        2005 (0)
        2004 (0)
        2003 (0)
        2002 (0)
    Ochrona środowiska (0)
        Gospodarka Odpadami (1)
            Roczna analiza stanu gospodarki odpadami (1)
        REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD W (2)
        Decyzje środowiskowe (19)
        Udostępnianie informacji o środowisku (13)
        Decyzje na wycinkę drzew i krzewów (0)
            Rejestr Decyzji (1)
                2013 (1)
        Program Ochrony Środowiska (1)
        Wnioski do pobrania (7)
        Publicznie Dostępny Wykaz Danych (3)
    Oświadczenia (0)
        2017 (8)
        2016 (8)
        2015 (9)
        2014 (11)
        2013 (8)
        2012 (8)
        2011 (14)
        2010 (14)
        2009 (13)
        2008 (13)
        2007 (0)
        2006 (4)
        2005 (0)
        2004 (0)
        2003 (0)
        2002 (0)
    Planowanie Przestrzenne (0)
    Podatki (0)
        2017 (0)
            Uchwały (5)
            Wzory formularzy podatkowych (3)
        2016 (0)
            Uchwały (5)
            Wzory formularzy podatkowych (3)
        2015 (0)
            Uchwały (3)
            Wzory formularzy podatkowych (3)
            Wykaz podmiotów gospodarczych i osób fizycznych, którym umorzono podatek (0)
        2014 (0)
            Uchwały (7)
            Wzory formularzy podatkowych (3)
            Wykaz podmiotów gospodarczych i osób fizycznych, którym umorzono podatek (0)
        2013 (0)
            Uchwały (4)
            Wzory formularzy podatkowych (3)
            Wykaz podmiotów gospodarczych i osób fizycznych, którym umorzono podatek (0)
        2012 (0)
            Uchwały (5)
            Wzory formularzy podatkowych (3)
            Wykaz podmiotów gospodarczych i osób fizycznych, którym umorzono podatek (0)
        2011 (0)
            Uchwały (4)
            Wzory formularzy podatkowych (0)
            Wykaz podmiotów gospodarczych i osób fizycznych, którym umorzono podatek (0)
    Procedury (0)
        2017 (1)
        2013 (0)
        2012 (1)
        2011 (0)
        2010 (0)
        2009 (0)
        2008 (0)
        2007 (0)
        2006 (0)
        2005 (0)
        2004 (0)
        2003 (0)
        2002 (0)
    Sprawozdania (0)
        2017 (11)
        2016 (26)
        2015 (27)
        2014 (31)
        2013 (27)
        2012 (23)
        2011 (26)
        2010 (14)
        2009 (9)
        2008 (9)
        2007 (4)
        2006 (3)
        2005 (1)
        2004 (2)
        2003 (0)
        2002 (0)
    Uchwały (0)
        2017 (57)
        2016 (68)
        2015 (81)
        2014 (73)
        2013 (64)
        2012 (65)
        2011 (90)
        2010 (88)
        2009 (68)
        2008 (76)
        2007 (58)
        2006 (70)
        2005 (36)
        2004 (64)
        2003 (36)
        2002 (41)
    Zamówienia publiczne (0)
        2017 (10)
        2016 (11)
        2015 (10)
        2014 (10)
        2013 (19)
        2012 (3)
        2011 (2)
        2010 (2)
        2009 (2)
        2008 (1)
        2007 (2)
        2006 (5)
        2005 (0)
        2004 (0)
        Ponizej równowartości 14 000 euro (2)
        Dialog techniczny (2)
    Zarządzenia (0)
        2017 (46)
        2016 (45)
        2015 (74)
        2014 (61)
        2013 (54)
        2012 (40)
        2011 (71)
        2010 (101)
        2009 (90)
        2008 (62)
        2007 (77)
        2006 (3)
        2005 (0)
        2004 (0)
        2003 (0)
        2002 (0)
    Wybory (2)
        2016 (0)
            Wybory uzupełniające do Rady Gminy (22)
        2015 (0)
            Referendum ogólnokrajowe (13)
            Wybory do Sejmu RP i Senatu RP (20)
    Petycje (0)
        2017 (1)
        2016 (2)
        2015 (0)
    Zgromadzenia, imprezy masowe (0)
        Zgromadzenia (2)
        Imprezy masowe (0)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij