Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Malanów

Kolorowy pasek

Historia zmian artykułu

Powrót

2020-09-11 11:40:34 Wioletta Sypniewska Utworzenie
2020-09-11 11:47:36 Wioletta Sypniewska Dodano załącznik o nazwie "SIWZ" w pozycji nr 1
2020-09-11 11:47:37 Wioletta Sypniewska Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 1 - grupa kapitałowa- zadanie częściowe nr 1" w pozycji nr 2
2020-09-11 11:47:37 Wioletta Sypniewska Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 1 - grupa kapitałowa- zadanie częściowe nr 2" w pozycji nr 3
2020-09-11 11:47:37 Wioletta Sypniewska Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełninaniu warunków udziału- zadanie częściowe nr 1" w pozycji nr 4
2020-09-11 11:47:37 Wioletta Sypniewska Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełninaniu warunków udziału- zadanie częściowe nr 2" w pozycji nr 5
2020-09-11 11:47:37 Wioletta Sypniewska Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 3 - zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia- zadanie częściowe nr 1" w pozycji nr 6
2020-09-11 11:47:37 Wioletta Sypniewska Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 3 - zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia- zadanie częściowe nr 2" w pozycji nr 7
2020-09-11 11:47:37 Wioletta Sypniewska Dodano załącznik o nazwie "Załacznik nr 4 -formularz ofertowy- zadanie częściowe nr 1" w pozycji nr 8
2020-09-11 11:47:37 Wioletta Sypniewska Dodano załącznik o nazwie "Załacznik nr 4 -formularz ofertowy- zadanie częściowe nr 2" w pozycji nr 9
2020-09-11 11:47:37 Wioletta Sypniewska Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 5 -wykaz robót budowlanych- zadanie częściowe nr 1" w pozycji nr 10
2020-09-11 11:47:37 Wioletta Sypniewska Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 5 -wykaz robót budowlanych- zadanie częściowe nr 2" w pozycji nr 11
2020-09-11 11:47:37 Wioletta Sypniewska Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 6- Umowa- Budowa drogi w sołeckie Żdżenice- etap I" w pozycji nr 12
2020-09-11 11:47:37 Wioletta Sypniewska Dodano załącznik o nazwie "załącznik nr 6- Umowa- Przebudowa drogi Kotwasice-Zygmuntówek" w pozycji nr 13
2020-09-11 11:47:37 Wioletta Sypniewska Dodano załącznik o nazwie "opis techniczny" w pozycji nr 14
2020-09-11 11:47:37 Wioletta Sypniewska Dodano załącznik o nazwie "rys 2.1.Plan zagospodarowania" w pozycji nr 15
2020-09-11 11:47:37 Wioletta Sypniewska Dodano załącznik o nazwie "rys. 3.1.Profil podłużny" w pozycji nr 16
2020-09-11 11:47:37 Wioletta Sypniewska Dodano załącznik o nazwie "rys. 4.1. przekrół normalny" w pozycji nr 17
2020-09-11 11:47:37 Wioletta Sypniewska Dodano załącznik o nazwie "rys.1 plan orientacyjny" w pozycji nr 18
2020-09-11 11:47:38 Wioletta Sypniewska Dodano załącznik o nazwie "SST" w pozycji nr 19
2020-09-11 11:47:38 Wioletta Sypniewska Dodano załącznik o nazwie "przedmiar" w pozycji nr 20
2020-09-11 11:47:38 Wioletta Sypniewska Dodano załącznik o nazwie "kosztorys ofertowy" w pozycji nr 21
2020-09-11 11:47:38 Wioletta Sypniewska Dodano załącznik o nazwie "Opis techniczny" w pozycji nr 22
2020-09-11 11:47:38 Wioletta Sypniewska Dodano załącznik o nazwie "1.0 plan orientacyjny" w pozycji nr 23
2020-09-11 11:47:38 Wioletta Sypniewska Dodano załącznik o nazwie "2.0 plan zagospodarowania terenu" w pozycji nr 24
2020-09-11 11:47:38 Wioletta Sypniewska Dodano załącznik o nazwie "3.0 profil podłużny" w pozycji nr 25
2020-09-11 11:47:38 Wioletta Sypniewska Dodano załącznik o nazwie "4.0 przekrój normalny" w pozycji nr 26
2020-09-11 11:47:38 Wioletta Sypniewska Dodano załącznik o nazwie "SST Kotwasice Zygmuntówek" w pozycji nr 27
2020-09-11 11:47:38 Wioletta Sypniewska Dodano załącznik o nazwie "Przedmiar " w pozycji nr 28
2020-09-11 11:47:38 Wioletta Sypniewska Dodano załącznik o nazwie "Kosztorys ofertowy" w pozycji nr 29
2020-09-11 11:47:38 Wioletta Sypniewska Dodano załącznik o nazwie "opis techniczny POR" w pozycji nr 30
2020-09-11 11:47:40 Wioletta Sypniewska Dodano załącznik o nazwie "Plan sytuacyjny POR" w pozycji nr 31
2020-09-11 11:53:32 Wioletta Sypniewska Usunięto załącznik o nazwie "opis techniczny"
2020-09-11 11:53:32 Wioletta Sypniewska Usunięto załącznik o nazwie "rys 2.1.Plan zagospodarowania"
2020-09-11 11:53:32 Wioletta Sypniewska Usunięto załącznik o nazwie "rys. 3.1.Profil podłużny"
2020-09-11 11:53:32 Wioletta Sypniewska Usunięto załącznik o nazwie "rys. 4.1. przekrół normalny"
2020-09-11 11:53:32 Wioletta Sypniewska Usunięto załącznik o nazwie "rys.1 plan orientacyjny"
2020-09-11 11:53:32 Wioletta Sypniewska Usunięto załącznik o nazwie "SST"
2020-09-11 11:53:32 Wioletta Sypniewska Usunięto załącznik o nazwie "przedmiar"
2020-09-11 11:53:32 Wioletta Sypniewska Usunięto załącznik o nazwie "kosztorys ofertowy"
2020-09-11 11:53:32 Wioletta Sypniewska Usunięto załącznik o nazwie "Opis techniczny"
2020-09-11 11:53:32 Wioletta Sypniewska Usunięto załącznik o nazwie "1.0 plan orientacyjny"
2020-09-11 11:53:32 Wioletta Sypniewska Usunięto załącznik o nazwie "2.0 plan zagospodarowania terenu"
2020-09-11 11:53:32 Wioletta Sypniewska Usunięto załącznik o nazwie "3.0 profil podłużny"
2020-09-11 11:53:32 Wioletta Sypniewska Usunięto załącznik o nazwie "4.0 przekrój normalny"
2020-09-11 11:53:32 Wioletta Sypniewska Usunięto załącznik o nazwie "SST Kotwasice Zygmuntówek"
2020-09-11 11:53:32 Wioletta Sypniewska Usunięto załącznik o nazwie "Przedmiar "
2020-09-11 11:53:32 Wioletta Sypniewska Usunięto załącznik o nazwie "Kosztorys ofertowy"
2020-09-11 11:53:32 Wioletta Sypniewska Usunięto załącznik o nazwie "opis techniczny POR"
2020-09-11 11:53:32 Wioletta Sypniewska Usunięto załącznik o nazwie "Plan sytuacyjny POR"
2020-09-11 11:53:32 Wioletta Sypniewska Dodano załącznik o nazwie "opis techniczny Żdżenice" w pozycji nr 14
2020-09-11 11:53:32 Wioletta Sypniewska Dodano załącznik o nazwie "rys 2.1.Plan zagospodarowania Żdżenice" w pozycji nr 15
2020-09-11 11:53:32 Wioletta Sypniewska Dodano załącznik o nazwie "rys. 3.1.Profil podłużny Żdżenice" w pozycji nr 16
2020-09-11 11:53:32 Wioletta Sypniewska Dodano załącznik o nazwie "rys. 4.1. przekrół normalny Żdżenice" w pozycji nr 17
2020-09-11 11:53:32 Wioletta Sypniewska Dodano załącznik o nazwie "rys.1 plan orientacyjny Żdżenice" w pozycji nr 18
2020-09-11 11:53:33 Wioletta Sypniewska Dodano załącznik o nazwie "SST Żdżenice" w pozycji nr 19
2020-09-11 11:53:33 Wioletta Sypniewska Dodano załącznik o nazwie "przedmiar Żdżenice" w pozycji nr 20
2020-09-11 11:53:33 Wioletta Sypniewska Dodano załącznik o nazwie "kosztorys ofertowy Żdżenice" w pozycji nr 21
2020-09-11 11:53:33 Wioletta Sypniewska Dodano załącznik o nazwie "Opis techniczny Kotwasice-Zygmuntówek" w pozycji nr 22
2020-09-11 11:53:33 Wioletta Sypniewska Dodano załącznik o nazwie "1.0 plan orientacyjny Kotwasice-Zygmuntówek" w pozycji nr 23
2020-09-11 11:53:34 Wioletta Sypniewska Dodano załącznik o nazwie "2.0 plan zagospodarowania terenu Kotwasice-Zygmuntówek" w pozycji nr 24
2020-09-11 11:53:34 Wioletta Sypniewska Dodano załącznik o nazwie "3.0 profil podłużny Kotwasice-Zygmuntówek" w pozycji nr 25
2020-09-11 11:53:34 Wioletta Sypniewska Dodano załącznik o nazwie "4.0 przekrój normalny Kotwasice-Zygmuntówek" w pozycji nr 26
2020-09-11 11:53:34 Wioletta Sypniewska Dodano załącznik o nazwie "SST Kotwasice Zygmuntówek" w pozycji nr 27
2020-09-11 11:53:34 Wioletta Sypniewska Dodano załącznik o nazwie "opis techniczny POR Kotwasice-Zygmuntówek" w pozycji nr 28
2020-09-11 11:53:35 Wioletta Sypniewska Dodano załącznik o nazwie "Plan sytuacyjny POR Kotwasice-Zygmuntówek" w pozycji nr 29
2020-09-11 11:53:35 Wioletta Sypniewska Dodano załącznik o nazwie "Przedmiar Kotwasice-Zygmuntówek" w pozycji nr 30
2020-09-11 11:53:35 Wioletta Sypniewska Dodano załącznik o nazwie "Kosztorys ofertowy Kotwasice-Zygmuntówek" w pozycji nr 31
2020-09-11 11:56:27 Wioletta Sypniewska Zmiana statusu [Przed publikacją] -> [Opublikowany]
2020-09-11 12:03:29 Wioletta Sypniewska Aktualizacja
2020-09-11 12:05:33 Wioletta Sypniewska Aktualizacja
2020-09-28 15:26:34 Wioletta Sypniewska Dodano załącznik o nazwie "informacja z otwarcia ofert" w pozycji nr 32
2020-09-28 15:26:36 Wioletta Sypniewska Aktualizacja
2020-10-07 11:29:57 Wioletta Sypniewska Dodano załącznik o nazwie "powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty" w pozycji nr 33
2020-10-07 11:29:59 Wioletta Sypniewska Aktualizacja
2020-10-16 09:10:20 Wioletta Sypniewska Dodano załącznik o nazwie "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia" w pozycji nr 34
2020-10-16 09:10:22 Wioletta Sypniewska Aktualizacja

Powrót

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij