Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej w Miłaczewie jest Pani Monika Pakuła, adres e-mail: iod@malanow.pl.