Inspektorem Ochrony Danych w Gminnym Przedszkolu w Malanowie jest Pani Monika Pakuła, adres e-mail: iod@malanow.pl.