Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Malanów

Kolorowy pasek

WÓJT GMINY MALANÓW ogłasza otwarty konkurs ofert

Na podstawie art.11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Z 2003r. Nr. 96, poz.873 z późn. zm.)

 

 

WÓJT GMINY MALANÓW

Ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy na realizację w 2006r. zadań pożytku publicznego:

 

 

I.Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

 

 Kultura fizyczna i sport:

Organizacja i prowadzenie zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą, a także organizacja imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych o zasięgu gminnym, powiatowym, regionalnym                                      i ogólnopolskim mającym istotne znaczenie dla sportu i promocji gminy Malanów.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania – 10.000 zł.

 

 

II.Termin i warunki realizacji zadania

 

1) Zadanie winno być wykonane do 15 grudnia 2006 r.

2) Zadanie winno być wykonane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz przepisami w zakresie opisanym w ofercie.

 

III.Termin składania ofert

 

1) Oferta winna być złożona w terminie do 13.10.2006r. do godz. 10.00, na formularzu wniosku    zgodnym z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra  Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonanie tego zadania (Dz.U. Nr 264, poz. 2207), w formie pisemnej w zamkniętych kopertach z dopiskiem “Konkurs na realizację zadania pożytku publicznego”, w Sekretariacie Urzędu Gminy w Malanowie, ul. Turecka 16, 62-709 Malanów.

2) Wzór oferty składanej w otwartym konkursie ofert wg załącznika do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U.  Nr 264, poz. 2207) jest dostępny na stronach Internetowego Systemu Biuletynu Informacji Publicznej malanow.bip.net.pl, lub w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Malanowie.

 

IV.Informacje dodatkowe

1) Regulamin konkursu jest określony w Zarządzeniem Wójta Gminy Malanów  i stanowi załącznik nr 1.

2. Regulamin jest zamieszczony na stronach Internetowego Systemu Biuletynu Informacji Publicznej malanow.bip.net.pl oraz do wglądu w siedzibie GCKiS w Malanowie, ul. Kaliska

3) Wójt Gminy Malanów  zastrzega  sobie prawo odwołania otwartego konkursu ofert w całości lub części, przedłużenia czasu składania ofert, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert oraz zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu.

4)Oferta wraz z wymaganymi dokumentami i załącznikami winna być wypełniona w sposób czytelny, poprawny i kompletny.

5)Oferty złożone na innych drukach niż wymagane, niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane z przyczyn formalnych.

6) Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej.

7) Informacji telefonicznych udziela pracownik Gminnego Centrum Kultury i Sportu                     w Malanowie, ul. Kaliska 2, tel. 063 288-41-15

8) W celu rozstrzygnięcia konkursu zostanie powołana Komisja.

Załączniki

Regulamin (39.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wzór oferty (93.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wzór sprawozdania (80.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wzór umowy (50.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1 (41kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2 (43.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 (44kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie otwartego konkursu (25kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:
Data wprowadzenia:2006-09-21 12:38:00
Opublikował:(brak danych)
Data publikacji:2006-09-21 12:38:00
Ostatnia zmiana:2012-06-04 11:58:11
Ilość wyświetleń:2930
Gmina Malanów
ul. Turecka 16, 62-709 Malanów

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij