Dwa projekty uchwał przygotowywane na najbliższą sesję Rady Gminy Malanów sprawiły, że we wszystkich sołectwach Gminy Malanów zostaną przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami.

Konsultacje rozpoczną się 26 czerwca a zakończą 12 lipca 2018 roku. Przy czym spotkania sołeckie rozpoczną się dopiero po 3 lipca.

Konsultowane będą dwa projekty uchwał. Pierwszy z nich dotyczy nowego statutu sołectwa (wszystkie sołectwa mają ten sam wzór projektu statutu). Drugi: liczby punktów sprzedaży i zasad lokalizacji miejsc sprzedaży alkoholu na terenie Gminy Malanów.

Konsultowane dokumenty będą dostępne w wersji papierowej u wszystkich sołtysów oraz w Urzędzie Gminy w Malanowie. W wersji elektronicznej są załącznikami do niniejszej informacji oraz można je znaleźć na stronach BIP Urzędu Gminy w Malanowie.

Opinie i wnioski można składać w postaci wypełnionego „Formularza konsultacyjnego” lub innej formy pisemnej, pamiętając o podpisaniu się i podaniu miejscowości, w której się mieszka. Pamiętać także należy o wypełnieniu „Klauzuli informacyjnej” dotyczącej ochrony danych osobowych.

O tym samym musimy pamiętać, chcąc przekazać opinię w wersji elektronicznej. Adresem właściwym do wysyłania opinii i uwag (można na formularzu) jest adres: gmina@malanow.pl

Natomiast ustnie swoje uwagi będzie można przekazać podczas zebrań sołeckich, które będą organizowane we wszystkich sołectwach po 3 lipca br.

Poniżej załączone zostały:

- teksty konsultowanych projektów uchwał,

- druki „Formularzy konsultacyjnych”,

- Zarządzenie Wójta Gminy Malanów w sprawie ogłoszenia konsultacji.