Urząd Gminy w Malanowie

 

Administrator Danych Osobowych

Wójt Gminy Malanów

ul. Turecka 16

62-709 Malanów

 

Inspektor Ochrony Danych

Monika Pakuła 

e-mail: iod@malanow.pl

tel. 632883083