Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Usług Wspólnych w Malanowie jest Pani Monika Pakuła, adres e-mail: iod@malanow.pl.