Plan Finansowy dochodów i wydatków budżetowych na 2017 rok Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malanowie.