Uchwała Nr XXXVI/255/2018 Rady Gminy Malanów z dnia 10 maja 2018 roku w sprawie zmiany uchwały  w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą ,,Centrum Usług Wspólnych w Malanowie'' oraz nadania jej Statutu

Uchwała Nr XXI/132/2016 Rady Gminy Malanów z dnia 28 września 2016 r.  w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą ,,Centrum Usług Wspólnych w Malanowie'' oraz nadania jej Statutu