Uchwała Nr XIV/83/99 Rady Gminy Malanów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie przyjęcia herbu Gminy Malanów