Plan Finansowy dochodów i wydatków budżetowych na 2016 rok Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malanowie.