Publicznie dostępny wykaz danych znajduje się pod adresem: https://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?clearParams=true&cid=77640

 

Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko znajduje się pod adresem: http://bazaoos.gdos.gov.pl/web/guest/home