Plan Finansowy dochodów i wydatków budżetowych na 2015 rok Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malanowie.