Plan Finansowy dochodów i wydatków budżetowych na 2014 rok Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malanowie.