Sołectwo ŻDŻENICE

Liczba mieszkańców na dzień 30.06.2021 r.: 372

Sołtys: Tomaszak Mariusz

Rada sołecka:

Rakociński Piotr
Jarek Arleta
Werbińska Janina
Rezler Jerzy
Heldt Agnieszka