Sołectwo TARGÓWKA

Liczba mieszkańców na dzień 30.06.2021 r.: 308

Sołtys: Siwek Marek

Rada sołecka:

Grzesznik Piotr
Knop Magdalena
Potasiński Andrzej