Sołectwo SKARŻYN - KOLONIA

Liczba mieszkańców na dzień 30.06.2021 r.: 150

Sołtys: Leończuk Aneta

Rada sołecka:

Siemiątkowski Dariusz
Płóciennik Józef
Bergandy Tadeusz
Gośliński Stanisław