W III kwartale wydatkowano na ogłoszenia płatne w prasie i TV kwotę 299,35 zł.