Sołectwo RACHOWA

Liczba mieszkańców na dzień 30.06.2021 r.: 129

Sołtys: Frątczak Jerzy

Rada sołecka:

Przybylak Barbara
Walaszczyk Katarzyna
Adamek Małgorzata
Górski Kazimierz