W II kwartale wydatkowano na ogłoszenia płatne w prasie i TV kwotę 524,35 zł.