Osoby zatrudnione na stanowiskach urzędniczych - 31, w tym 8 osób na stanowiskach kierowniczych.