Sołectwo POROŻE

Liczba mieszkańców na dzień 30.06.2021 r.: 227

Sołtys: Pyszel Hieronim

Rada sołecka:

Tomasik Piotr
Woźniak Agnieszka
Tomasik Mariusz
Frątczak Joanna
Gruszczyńska Grażyna
Cicha Ewelina
Skoliński Julian
Harasny Józef
Knop Ewa