Sołectwo MIŁACZEWEK

Liczba mieszkańców na dzień 30.06.2021 r.: 235

Sołtys: Nowicki Paweł

Rada sołecka:

Jaworski Stanisław
Gruszczyńska Zofia
Płóciennik Barbara
Jaworski Hieronim