Sołectwo MIŁACZEW KOLONIA

Liczba mieszkańców na dzień 30.06.2021 r. : 109

Sołtys: Józef Dzięcioł

Rada sołecka:

Kąciak Dariusz
Bartczak Paweł
Kąciak Daniel