Sołectwo MIŁACZEW KOLONIA

Liczba mieszkańców na dzień 30.06.2020 r. : 115

Sołtys: Józef Dzięcioł

Rada sołecka:

Kąciak Dariusz
Bartczak Paweł
Kąciak Daniel