Sołectwo MIŁACZEW

Liczba mieszkańców na dzień 30.06.2021 r.: 234

Sołtys: Trzmielewska Genowefa

Rada Sołecka:

Przygońska Anna
Wasik Marcin
Płóciennik Angelika
Stawicki Piotr