Sołectwo MALANÓW

Liczba mieszkańców na dzień 30.06.2020 r.: 1634

Sołtys: Kwiatkowski Grzegorz

Rada sołecka:

Grzelka Katarzyna
Stefaniak Mateusz
Kurzawa Mateusz
Stefaniak Alicja