Sołectwo KOTWASICE

Liczba mieszkańców na dzień 30.06.2021 r.: 897

Sołtys: Izydorczyk Ilona

Rada sołecka:

Tomczyk Jolanta
Graczyk Joanna
Borkowska Wiesława
Witkowski Michał
Gorzała Zdzisław