Sołectwo FELIKSÓW

Liczba mieszkańców na dzień 30.06.2020 r. : 394

Sołtys: Tyma Aleksandra

Rada sołecka:

Lis Milena
Urban Fabian
Galuba Ryszard
Lisiński Konrad
Jakubosz Małgorzata

 

<>