Poniżej zamieszczono odnośniki do: uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Malanów na rok 2011 oraz uchwał w sprawie zmian w budżecie Gminy Malanów na rok 2011 z uwzględnieniem w budżecie środków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malanowie.