Sołectwo DZIADOWICE - FOLWARK

Liczba mieszkańców na dzień 30.06.2021 r. : 197

Sołtys: Kołek Bożena

Rada sołecka:

Jasnowski Daniel
Tarnas Tadeusz
Doktór Maria
Karolak Katarzyna