Sołectwo DZIADOWICE - FOLWARK

Liczba mieszkańców na dzień 30.06.2020 r. : 202

Sołtys: Kołek Bożena

Rada sołecka:

Jasnowski Daniel
Tarnas Tadeusz
Doktór Maria
Karolak Katarzyna