Sołectwo DZIADOWICE

Liczba mieszkańców na dzień  30.06.2021 r. : 499

Sołtys: Krawczyk Mirosław

Rada sołecka:

Zając Józef
Taborek Marcin
Włodarczyk Janusz
Herbich Lilla
Stachowiak Dariusz