Sołectwo CZACHULEC STARY

Liczba mieszkańców na dzień 30.06.2020 r. :  209

Sołtys: Bartnik Anita

Rada sołecka:

Kowalski Krzysztof
Dzikowska Renata
Kulawiecka Agnieszka
Kowalska Monika