Sołectwo CELESTYNY

Liczba mieszkańców na dzień 30.06.2021 r.:  78

Sołtys: Toms Andrzej

Rada sołecka:

Płuciennik Emilia
Mitchell Paul
Kołodziejek Andrzej
Dewicki Piotr
Werner Iwona