Sołectwo BIBIANNA

Liczba mieszkańców na dzień 30.06.2021 r.:  262

Sołtys: Wszędybył Arkadiusz

Rada sołecka:

Samulska Agnieszka
Lament Marek
Przybylski Tomasz
Szczap Krystyna
Kałużny Sebastian