Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej w Malanowie utworzone zostało na mocy uchwały Rady Gminy Malanów Nr XII/84/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie powołania jednostki budżetowej pod nazwą "Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej" Podstawowym celem działalności PGK jest realizacja zadań Gminy Malanów w zakresie zaopatrzenia w wode i odprowadzania ścieków, ochrony środowiska, eksploatacji i utrzymania dróg, utrzymania porządku i czystości w gminie.