obrazek

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej


 ul. Spółdzielców 6

62-709 Malanów
 

Siedziba: ul. Słoneczna 1

tel. (63) 27 88 133 wew. 66
 

 godziny pracy: poniedziałek - piątek od 7:30 do 15:30

NIP: 668 196 72 02
Regon: 301982533

Pracownicy:

p.o. Dyrektor

Martyna Mućka

             tel: 663 737 800    e-mail: dyrektorpgk@malanow.pl

Główny księgowy 
  Agnieszka Szewczyk
  

tel: 669 669 798    e-mail: pgkks@malanow.pl

Inspektor ds. gospodarki wodno-ściekowej 

 Martyna Mućka 

        tel: 663 737 800     e-mail: woda@malanow.pl

Podinspektor ds. gospodarki komunalnej i gospodarki odpadami

Krystian Cichy 

     tel: 663 663 353     e-mail: komunalne@malanow.pl

Podinspektor ds. porządku i utrzymania zieleni

Agnieszka Nawrocka

tel: (63) 27 88 133 e-mail: zielenpgk@malanow.pl

Podinspektor ds. windykacji i podatku VAT

Paulina Brzózka

tel. 663 737 721 e-mail: windykacja@malanow.pl