Uchwała Nr XXV/163/2009 Rady Gminy Malanów z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2009 rok.