Uchwała Nr XXV/164/2009 Rady Gminy Malanów z dnia 11 lutego 2009 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok.