Uchwała Nr XXV/167/2009 Rady Gminy Malanów z dnia 11 lutego 2009 roku w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłków przyznawanych w odniesieniu do realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywienia"